Isdyk i Silkeborg

Isdyk aflyst i Silkeborg, ingen IS 🙁