Junitur til “Søjlerne”

Junitur til “Søjlerne” i samarbejde med Skawdyk
Se også tur referart i vedhæftet fil

Junitur-til-soejlerne