Nyt udvalg i DSF

På repræsentantskabsmøde i 2012 blev det vedtaget, at oprette et dykkerudvalg